อนุทิน 117272 - คนถางทาง

ความโง่ต่างจากความฉลาดตรงที่

ความฉลาดมีขีดจำกัด


...โดย anonymous (ฝรั่ง) 

เขียน 21 Nov 2012 @ 07:04 ()


ความเห็น (0)