อนุทิน 117255 - ธิ

ธิ

  • วิเคราะห์แผนงาน  โครงการที่เสนอให้เพื่อน ๆ ภาคีในเขตฟัง  ก่อนที่จะช่วยกันสรุปประเด็นร่วมที่จะขับเคลื่อนระดับเขต  • ออกไปแทนกลุ่มผู้เข้าประชุมจากหนองคาย  สรุปให้เพื่อน ๆ จากอีก  ๖  จังหวัด  ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่  ๑๐  , ๑๑  (หนองบัวลำภู  เลย  อุดรธานี  บึงกาฬ  สกลนคร  นครพนม)  ช่วงบ่ายวันที่สองของการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพช่องปาก  ที่ฟ้าหลวงรีสอร์ต  จ.อุดรธานี
  • ปูพื้นวิเคราะห์รากฐานความดีงาม  จุดแข็งของภาคีที่มาร่วมคิด  เล่าว่าสิ่งดี ๆ โครงการ กิจกรรมที่ทำเพื่อเด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี  มีอะไรบ้าง  เล่าแบบสรุป  ไม่ลงรายละเอียดเนื้อหานัก  ว่าแล้วก็วางแผ่นชาร์ตลงพิ้น
  • บอกทีมวิทยากรว่า  เดี๋ยวก็จะมีคนนำไปพิมพ์บันทึกเป็นไฟล์  ใช่ไหมคะ

  • เลิกประชุม  ทีมวิทยากรและผู้จัดเดินมาบอกว่า  หนองคายเอาแผ่นชาร์ตไปพิมพ์สรุปเป็นไฟล์มาด้วย  เพราะไม่ได้อธิบาย  ทีมบันทึกไม่เข้าใจด้วย....แป่ว
  • งานเข้าเฉยเลย


เขียน 20 Nov 2012 @ 21:43 () แก้ไข 24 Nov 2012 @ 21:01, ()


ความเห็น (2)

น่าสนุกมาก ครับ

เขียนเมื่อ 

สนุกจริง ๆ ค่ะ  ระดมความเห็นกันสนุกสนาน  

ได้รู้จักพ่อกำนัน ต.ห้วยส้ม  อ.ภูกระดึง  แม่ผู้ใหญ่บ้าน  แม่ครู  ทั้งโรงเรียนประถม  ศูนย์เด็ก  อสม.จากหลายจังหวัด  พี่ ๆ น้อง  ชาวสาธารณสุขด้วยกัน  

หลายคนคุ้นเคยกันมาก   บางคนเคยไปเยี่ยมยามกันถึงพื้นที่มาแล้ว

ประทับใจทุกคนค่ะ