อนุทิน #117235

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ (๑)

ทำให้เกือบหมดในทุกภาระกิจที่ไม่ขัดต่อศีลและธรรม...หากเป็นศีลและเป็นธรรม

ทำได้ก็ลงมือทำในกิจนั้นๆ ได้เลย...

...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)