อนุทิน 117235 - Ka-Poom

Ka-Poom

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ (๑)

ทำให้เกือบหมดในทุกภาระกิจที่ไม่ขัดต่อศีลและธรรม...หากเป็นศีลและเป็นธรรม

ทำได้ก็ลงมือทำในกิจนั้นๆ ได้เลย...

...

เขียน 20 Nov 2012 @ 19:02 () แก้ไข 17 Dec 2012 @ 04:14, ()


ความเห็น (0)