อนุทิน 117208 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

 วันนี้ มีตลาดนัด แต่อย่าลืม ประเมินการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตวายเรื่อรัง และภาวะซีดรุนแรง เคสพ่อพุฒ

วันนี้ ลุย ต่อ เคสผู้ป่วยมะเร็ง ระยะสุดท้าย  หญิงอายุ 38 ปี

เขียน 20 Nov 2012 @ 08:22 ()


ความเห็น (0)