อนุทิน 117208 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

 วันนี้ มีตลาดนัด แต่อย่าลืม ประเมินการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตวายเรื่อรัง และภาวะซีดรุนแรง เคสพ่อพุฒ

วันนี้ ลุย ต่อ เคสผู้ป่วยมะเร็ง ระยะสุดท้าย  หญิงอายุ 38 ปี

  เขียน:  

ความเห็น (0)