ติดต่อ

อนุทิน #117167

เชิญชม Talk Show และการแสดงดนตรีพิณแก้ว

แรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

โดย อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์

ในงานเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๔๕ น. – ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  เขียน:  

ความเห็น (0)