อนุทิน 117167 - อ.นุ

อ.นุ

เชิญชม Talk Show และการแสดงดนตรีพิณแก้ว

แรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

โดย อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์

ในงานเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๔๕ น. – ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เขียน 19 Nov 2012 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)