อนุทิน 117162 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อัน " ความจริง " มิใช่จริง แต่สิ่งเดียว
มีความเกี่ยวข้องกันอันหลากหลาย
มีทั้งเหตุและผลมีต้นปลาย
กว่าจะกลายเป็นสิ่งจริงขึ้นมา

โต๊ะตัวหนึ่งจึงมิใช่โต๊ะตัวหนึ่ง
มีสิ่งซึ่งพึงเห็นเป็นมากกว่า
ทั้งรูปทรงสัณฐานภูมิปัญญา
และคุณค่าที่จะใช้ไม่ใช้มัน

คนใช่คอหยักหยักสักว่าคน
หากความหมายไปพ้นจากคนนั่น
มิใช่เพียงรูปนามความสำคัญ
เป็นคนนั้นคนนี้ตามที่รู้


ความจริงจึงไม่จริงเพียงสิ่งเดียว
มีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์อยู่
ความจริงมิใช่ป้ายที่หมายชู
พึ่งตามดูตามเห็นตามเป็นไป


ถ้าเข้าใจภาวะของความจริง
ว่าคือสิ่งที่ถูกทำถูกนำให้
จนกลายเป็นความจริงสิ่งนั้นไซร้
จะเข้าใจ " ความจริง " ยิ่งกว่าเดิม


(อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

เขียน 19 Nov 2012 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)