อนุทิน 117143 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๔๙๑ |

"ข้าพเจ้าเป็นครู"

ข้าพเจ้ามีภาระงานสอนวิชาครูบังคับ ๑ รายวิชา กับคนมาเรียน ๘ คน ซึ่งเป็นความพึงพอใจของข้าพเจ้าอย่างยิ่งกับการสอนคนน้อย ๆ แต่ทรงพลังในความตั้งใจของพวกเขา การที่พวกเขารู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทำให้ข้าพเจ้ามีพลังในการสอนได้อย่างเต็มที่เช่นกัน ข้าพเจ้าให้ประสบการณ์เขามากกว่าความรู้ในหนังสือ

ข้าพเจ้าเป็น "ครู" ไม่ใช่เป็นคนรับจ้างมาสอนเพื่อให้ได้แต่เงินนี่ ;)...

เขียน 19 Nov 2012 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)