อนุทิน 11713 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@11663 E-mail = มัชชารี เป็นเพียงความเห็นหนึ่งเท่านั้น

  • บางคนบอกว่าต้องใส่กาัรันต์เป็น อีเมล์
  • บางคนว่าไม่ต้องใส่ ควรใช้ว่า อีเมล
  • บางคนแย้งว่า อีเมล ไม่สุภาพ ควรใช้ว่า คุณเมล
  • บางคนชอบจะใช้ว่า จดหมายอิเลคทรอนิกส์
  • บางคนบอก ควรจะเขียนว่า อีเมน
  • บางคนใช้เลียนเสียงไทยๆ ว่า อีแมว
  • บางคนบอก เคยใช้ว่า จดหมายแมว
  • ฯลฯ

ดังนั้น ในฐานะนักบาลีพิจารณาแล้ว เมื่อใช้ว่า อีแมว ได้ ก็อาจยืมศัพท์บาลีมาใช้ว่า มัชชารี  ด้วยประการฉะนี้...

...........

อันที่จริง ทุกคนอาจบัญญัติศัพท์ใช้ได้ เพียงแต่ศัพท์นั้นจะติดตลาดแล้วมีคนนำมาใช้ต่อหรือไม่เท่่านั้น เช่น

ดิฉัน มีคนแผลงมาใช้ เดี้ยน ได้รับความนิยมจนติดตลาด... ส่วน กระผม มีคนแผลงมาใช้ว่า่ ขรม แต่กลับไม่ติดตลาด

อนึ่ง เคยเห็นพระสารประเสริฐใช้ว่า ศุนัก (หมา) แต่ไม่ได้รับความนิยม... ป.อินทรปลิต เคยใช้ หัวแม่ตีน ว่า ศรีษะมารดาเท้า แต่ก็ไม่ได้รับความนิยม.... ขณะที่ ice cream มีคนใช้ว่า ไอติม หรือบางครั้งเป็น ไอ้ติม กลับได้รับความนิยม... เป็นต้น

ดังนั้น E-mail จึงอาจได้รับการเสนอใช้ว่า มัชชารี ด้วยประการฉะนี้ (5 5 5....)

 

เขียน 16 Jun 2008 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)