อนุทิน 117128 - พัดศรีเรือง

ประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้ และอาจใช้กำลัง ถ้าจำเป็น..." https://t.co/N3lncNl8

เขียน 19 Nov 2012 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)