อนุทิน 117128 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

ประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้ และอาจใช้กำลัง ถ้าจำเป็น..." https://t.co/N3lncNl8

  เขียน:  

ความเห็น (0)