อนุทิน #117128

ประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้ และอาจใช้กำลัง ถ้าจำเป็น..." https://t.co/N3lncNl8

เขียน:

ความเห็น (0)