อนุทิน 117119 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๔๙๐ |

"ความทรงจำ"

บันทึก ... "คือ ความทรงจำ" ... (สาระภาพ : นิ้วกลม)

ชีวิตคือการเดินทางเพื่อสะสมความทรงจำ

ทุก ๆ วัน มีเรื่องราวให้จดใส่หน้ากระดาษเปล่าของชีวิต

เพราะจดทุกเรื่องไม่ได้ เราจึงจดเฉพาะสิ่งสำคัญไว้ในใจ เมื่อย้อนกลับมาดูสมุดบันทึกเล่มนี้
ความทรงจำบางอย่างซีดจางไปตามกาลเวลา  แต่ร่องรอยของมันก็ช่วยยืนยันกับเราว่า
สิ่งสวยงามเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นจริง

เขียน 18 Nov 2012 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)