อนุทิน 117097 - หนูรี

  ติดต่อ

"ความไม่เที่ยง"

  • มันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยง
  • หากว่ามันเอียงไม่เที่ยงตรง
  • เราก็จะพบว่า ... ไม่มีวันจะกลับมาตรงได้เลย
  • เมื่อฐานมันเอียงตั้งแต่แรก 
  • ... มันคือเรื่องขนม ขนมชั้น ที่ฉันวางลังถึงไม่ตรง 
  • และชั้นสุดท้าย ก็จะไม่เต็มถาดด้านหนึ่ง 
  • หากจะใส่เพิ่มให้ด้านหนึ่งเต็ม 
  • ด้านหนึ่งมันก็จะล้น แบบรับไม่ไหว 
  • ... 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)