อนุทิน 117096 - พัดศรีเรือง

การก้าวพ้นการแบ่งแยก แบ่งขั้ว ทำให้หลุดพ้นจากตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีตัวกูของกู

เขียน 18 Nov 2012 @ 13:03 ()


ความเห็น (0)