อนุทิน 117096 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

การก้าวพ้นการแบ่งแยก แบ่งขั้ว ทำให้หลุดพ้นจากตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีตัวกูของกู

  เขียน:  

ความเห็น (0)