อนุทิน #117096

การก้าวพ้นการแบ่งแยก แบ่งขั้ว ทำให้หลุดพ้นจากตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีตัวกูของกู

เขียน:

ความเห็น (0)