อนุทิน #117085

 วางแผนเขียน เทคนิคการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยไตวาย หรือครอบครัว

1 ประเมินความรุนแรง

2 การประเมิน อาการโรคไตวายด้วยตนเอง

3 ยา กับ โรคไตวาย

4 อาหาร สำหรับผู้ป่วยไตวาย

5 ปัญหาที่พบบ่อย

เขียน:

ความเห็น (0)