อนุทิน 117085 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

 วางแผนเขียน เทคนิคการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยไตวาย หรือครอบครัว

1 ประเมินความรุนแรง

2 การประเมิน อาการโรคไตวายด้วยตนเอง

3 ยา กับ โรคไตวาย

4 อาหาร สำหรับผู้ป่วยไตวาย

5 ปัญหาที่พบบ่อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)