อนุทิน 117065 - อาจารย์สุวรรณ สถาปัตย์ มทร.รัตนโกสินทร์

  ติดต่อ

ระบบรางของสิงคโปร์เป็นแบบผสมผสาน ในเมืองจะเป็นใต้ดิน ชานเมืองจะมาวิ่งบนรางเหนือดิน ไกลออกไปอีกก็จะเป็นบนดิน (6) #masstransit

  เขียน:  

ความเห็น (0)