อนุทิน 117065 - อาจารย์สุวรรณ สถาปัตย์ มทร.รัตนโกสินทร์

ระบบรางของสิงคโปร์เป็นแบบผสมผสาน ในเมืองจะเป็นใต้ดิน ชานเมืองจะมาวิ่งบนรางเหนือดิน ไกลออกไปอีกก็จะเป็นบนดิน (6) #masstransit

เขียน 17 Nov 2012 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)