อนุทิน #117065

ระบบรางของสิงคโปร์เป็นแบบผสมผสาน ในเมืองจะเป็นใต้ดิน ชานเมืองจะมาวิ่งบนรางเหนือดิน ไกลออกไปอีกก็จะเป็นบนดิน (6) #masstransit

เขียน:

ความเห็น (0)