อนุทิน 117056 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ความสุขของ...คุณยายธี  

สุขที่สูงสุดคือความพอใจ ทุกคนมีความสุขทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า หรือลูกน้อง คุณยายธีโชคดีที่ไม่เคยโดนกด เพราะเป็นพี่คนโต ตอนเรียนก็ได้เรียนมหาวิทยาลัย เป็นคนโชคดีเสมอ คือมีความสุขที่ได้รับจากการมีอาชีพอิสระ เป็นดีไซด์เนอร์ สามารถออกแบบให้กับคนอื่นได้ มีชีวิตในต่างประเทศ ได้อิสระ สนุกกับงาน เป็นอิสระที่จะทำ เรียกวิมุติสุข คือความสุขที่เป็นอิสระ  

ทุกคนได้รับความสุขกับพื้นที่ของตนเอง


เขียน 17 Nov 2012 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)