อนุทิน 117049 - Archanwell

Archanwell

เรื่องของสัญชาติ เป็นเรื่องยาก ที่นักกฎหมายในแต่ละประเทศต้องแม่นยำ เพราะความเป็นคนสัญชาติหมายถึงเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ดีกว่าราษฎรต่างด้าว

เขียน 17 Nov 2012 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)