อนุทิน 117022 - คนนำสาร

วันนี้ที่คำเขื่อนแก้ว ฝนตกปรอยๆแต่เช้า ชาวบ้านที่กำลังตากข้าวเปลือกไว้ ต้องวุ่นวายรีบเก็บ การทำนาของชาวบ้านทุกวันนี้ต้องเร่งรีบ ลงทุนสูง เพราะการทำนาเหมือนเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นหรือทำไปเพราะมีที่นาที่บรรพบุรุษมอบให้ อาจเนื่องจากแรงงานมีน้อย คนส่วนใหญ่ทำแบบเร่งรีบ(ชาวบ้านบอกว่าเป็นเพราะข้าราชการมาทำนา แล้วจ้างอย่างเดียว มันเลยเป็นแบบนี้) ต่างจากการทำนาสมัยก่อน ที่ใช้แรงงานครอบครัว ไม่ค่อยใช้เครื่องจักร ไม่ได้เร่งรีบ

ทุกวันนี้ ไม่มีแล้วลานข้าวที่ทำด้วยขี้วัวผสมดินเหนียว  ไม่มีลอมข้าว(กองมัดข้าวรอตี) เปลี่ยนไปเพื่อดีขึ้น หรือว่าแย่ลงนะ

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/848/857/large_2008-04-03_220220_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7_(1).jpg?1353115440">


เขียน 17 Nov 2012 @ 08:29 () แก้ไข 17 Nov 2012 @ 08:27, ()


ความเห็น (0)