อนุทิน 117015 - Archanwell

  ติดต่อ

เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์กับสัญชาติเป็นคนล่ะเรื่องกันนะคะ ชาวกะเหรี่ยงอย่างเงียโจและบุพการีก็มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)