อนุทิน #117015

เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์กับสัญชาติเป็นคนล่ะเรื่องกันนะคะ ชาวกะเหรี่ยงอย่างเงียโจและบุพการีก็มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดได้

เขียน:

ความเห็น (0)