อนุทิน 116974 - ครูนอกระบบ

  ติดต่อ


คณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน

ว่างเว้นงานเขียนเล่าเรื่องการทำงาน รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 ให้ได้ตามยอดที่ผู้บริหารกำหนด  ได้รับมอบหมายเข้าอบรมศิลปการพูดฯ เข้าอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ อบรมพัฒนาบุคลการหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน 2551 ฯทั้งเหนื่อยทั้งล้า แต่ก็มีความสุข...

  เขียน:  

ความเห็น (0)