อนุทิน 116967 - Archanwell

  ติดต่อ

ธุรกิจขนส่งทางถนนระหว่างประเทศอาเซียนนั้นแม้จะเป็นของคนต่างด้าว แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาเซียน กม.ไทยก็เปิดทาง แต่นักกม.อาจมองไม่เห็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)