อนุทิน 116965 - มัทนา

มัทนา

สื่อ-นวัตกรรม ที่ใช้สอนนักเีรียนมีอยู่มากมาย สามารถเลือกมาใช้ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน น่าสนใจ มีความสนุก สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน และที่สำคัญต้องฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์จากสื่อที่สร้าง  เกมนับว่าเป็นสื่อที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เล่นอย่างสนุก แต่การเรียนในเรื่องการเขียนโปรแกรมก็เป็นเรื่องที่ยาก นักเรียนไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ฉะนั้นดิฉันผู้สอนจึงคิดหาวิธีที่จะนำเกมมาเชื่อมโยงกับการเขียนโปรแกรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการสอนที่มีคุณค่า น่าสนใจ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลช่วยในการสร้างเกม ช่วงแรกนำไปใช้กับนักเรียน  ปรากฏว่านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องกติกาการเล่น และหลังจากนั้นได้ปรับปรุง และนำไปใช้หลายๆ ครั้ง สุดท้ายนักเรียนชอบที่จะเล่นเกมที่ทำให้เข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีมากขึ้น

เขียน 16 Nov 2012 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)