อนุทิน #11691

"ความทุกข์ของมนุษย์ ล้วนมาจากเรื่องเดียวทั้งนั้น คือ ไม่รู้จักที่จะอยู่เงียบ ๆ" :ฟรังซัวส์ ปาสกาล 

อ้างอิงจากบทความเรื่อง "เมืองหนวกหูกับเด็กหูตึง"  โดย ปาณชลี สถิรศาสตร์ ศิลปินนักปั้นและผู้ก่อตั้งชมรมหรี่เสียงกรุงเทพฯ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)