อนุทิน 116899 - Archanwell

Archanwell

คนเราควรพยายามตรงประเด็น ถามเรื่องสัญญามีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศใด ? ก็ต้องตอบคำถามค่ะ จะไปตอบเรื่องจุดเกาะเกี่ยวกับคู่สัญญาอย่างเดียวไม่ได้

เขียน 14 Nov 2012 @ 17:03 ()


ความเห็น (0)