อนุทิน #116899

คนเราควรพยายามตรงประเด็น ถามเรื่องสัญญามีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศใด ? ก็ต้องตอบคำถามค่ะ จะไปตอบเรื่องจุดเกาะเกี่ยวกับคู่สัญญาอย่างเดียวไม่ได้

เขียน:

ความเห็น (0)