อนุทิน 116855 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๔๖๓ |

"เพิ่มชื่อผู้เรียน"

วันนี้สอน ๑๖.๐๐ น. มีเวลาให้นักศึกษาวิชาเอก "เพิ่มชื่อผู้เรียน" เข้ามาใน Classstart.org รายวิชาใหม่ที่สอนในภาคเรียนนี้ นักศึกษามีความคุ้นเคยในระดับหนึ่ง เพราะเคยใช้มาแล้วเมื่อปีก่อน การเพิ่มจึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก

ผมก็รอ "อนุมัติ" เข้าชั้นเรียนอย่างเดียวก่อน ;)...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)