อนุทิน 116855 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn
| อนุทิน ... ๓๔๖๓ |

"เพิ่มชื่อผู้เรียน"

วันนี้สอน ๑๖.๐๐ น. มีเวลาให้นักศึกษาวิชาเอก "เพิ่มชื่อผู้เรียน" เข้ามาใน Classstart.org รายวิชาใหม่ที่สอนในภาคเรียนนี้ นักศึกษามีความคุ้นเคยในระดับหนึ่ง เพราะเคยใช้มาแล้วเมื่อปีก่อน การเพิ่มจึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก

ผมก็รอ "อนุมัติ" เข้าชั้นเรียนอย่างเดียวก่อน ;)...

เขียน 13 Nov 2012 @ 19:12 () แก้ไข 15 Nov 2012 @ 11:34, ()


ความเห็น (0)