อนุทิน 116825 - dejavu monmon

dejavu monmon

การเปิดชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษา (มรภ.) หากเป็นเวลาเช้า เราต้องเริ่มที่การบรรยาย เพราะเป็นการรอคอยผู้ที่ทยอยในการเข้าชั้นเรียน เมื่อเวลาเลยมาในระดับหนึ่ง จึงเข้ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะถ้าเราเปิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ต้องใช้สมาชิกกลุ่ม เราต้องเริ่มใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก กับการทยอยมาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เขียน 13 Nov 2012 @ 09:06 ()


ความเห็น (0)