อนุทิน 116810 - moragot

  ติดต่อ

 "สังคมแห่งการแข่งขัน ทำให้คนเรา "มองไม่เห็นส่วนดีของคนอื่่น   แต่มองเห็นความดีของตนเอง" " คนอื่นผิดเสมอในสายตาตัวเราเอง    แต่ตัวฉันนั้นต้องถูกต้องเสมอแม้ว่าฉันจะผิด" บอกให้รู้ว่าบางครั้งบางคนในสังคมความเฆ็นยอมแตกต่าง....การศึกษาที่สูงจึงอาจจะไม่สำคัญเลยถ้าความคิดยัง.....ไม่สูงไปด้วย "  เขียน:  

ความเห็น (0)