อนุทิน 116795 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องพระเจ้า พระเยซูสอนเรื่องพระธรรม

ความแตกต่างอยู่ที่ "technical terminology" ที่เลือกใช้เท่านั้นเอง

เขียน 12 Nov 2012 @ 13:15 () แก้ไข 12 Nov 2012 @ 13:35, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นการตีความที่ดีครับ เพื่่อการประนีประนอมทางศาสนา   ต้องให้เครดิทท่านพุทธทาสภิกขุที่เป็นต้นคิดด้านนี้   

 

เรื่องนี้เรื่องเดียว ให้รางวัลโนเยลท่าน (ย้อนหลัง) ได้เลย เพราะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆ ที่ไ่ม่เคยมีใครคิดมาก่อนอย่างเป็นระบบ 

 

พพจ. เองก็ยังไม่คิดเลย  แต่กลับไปหาว่าระบบอื่่น (พระเจ้า) ไม่ถูกเสียอีก  ของท่านถูกคนเดียว (บอกโดยอ้อม)   

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ตอนนี้กระแสเรื่องการตีความในองค์รวมเริ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องดีมากทีเดียวครับ ก่อนหน้านี้โลกเราถอยหลังไปกับการมองเห็นความต่างก่อนความเหมือนไปเยอะครับ