อนุทิน 116794 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

พระพุทธเจ้าให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติ พระเยซูให้ดำรงชีวิตเสมือนอยู่เบื้องหน้าของพระผู้เป็นเจ้า

ความแตกต่างอยู่ตรงไหน?

เขียน 12 Nov 2012 @ 13:11 () แก้ไข 12 Nov 2012 @ 13:50, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

แล้วแต่มุมมอง สำหรับผมต่างกันมาก 

 

มีสติคือเรากำหนด มันเป็นแบบ active

ส่วนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าก็มีสติิ้เหมือนกัน แต่เป็นแบบ passive 

 

การมีสติแบบ active เหมาะสำหรับคนกลุ่มหนึ่ง แบบ passive ก็เหมาะกับคนอีกกลุ่ม ตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของคนกลุ่มนั้นๆ 

 

สาธุ อาเมน

 

ตรงประเด็นเลยครับอาจารย์ เห็นด้วยว่าความแตกต่างอยู่ที่ active/passive จริงๆ ครับ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแบบไหนจะดีกว่าแบบไหนด้วย วิธีที่ดีสำหรับผู้ปฎิบัติแต่ละคนย่อมแตกต่างกันครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ  เป็นไปตาม "ขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการ"  ของปัจเจก  บางคนต้องให้หมาจูง  บางคนต้องจูงหมา ..๕๕๕  สุดแล้วแต่ แต่สุดท้ายก็เป้าหมายเดียวกัน คือ สวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนใต้ร่มมลุลี  อิหิหิ (คืออะไรก็ไม่รุ ไอ้ร่มเนี่ย)