อนุทิน 116708 - หยั่งราก ฝากใบ


เริ่มต้น...ตรงจุดจบ

                         แล้ว...เธอจะไม่หลงทาง...

เขียน 09 Nov 2012 @ 22:08 () แก้ไข 09 Nov 2012 @ 22:18, ()


ความเห็น (2)

หากเริ่มต้นดี..มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ชัดเจน..ย่อมถึงปลายทางด้วยดีนะคะ

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่ให้ข้อคิดค่ะ

น้องได้รับการสอนจาก ดร.รุ่ง แก้วแดง เจ้านายเก่า

ท่านบอกว่าพวกเราทำงานช้า ไม่ทันใจ มัวแต่คิดโน่นนี่ หลงข้อมูล ท่านเปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนตอนตีกอล์ฟว่าให้เอาธงไปปักไว้ที่หลุม ...  แล้วก็ตีลงหลุมที่เอาธงไปปักเลย เปรียบเหมือนการทำงานหากชัดเจนถึง จุดสุดท้ายของงาน "เป้าหมาย" การทำงานจะมุ่งตรงไม่หลงทางค่ะ  :)