อนุทิน 116687 - รงค์ฤทธิ์ สงวนศักดิ์

เทคนิคการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม

หลักสูตรที่น่าสนใจเกิดจาก ...
เกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่
ผู้เข้าฝึกอบรมมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง
ผู้บริหารเห็นความสำคัญและเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
หัวหน้างานช่วยผลักดันให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้น
เนื้อหาของหลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันได้

“HRD สามารถดำเนินการให้ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดหลักสูตรเป็นที่น่าสนใจ”

หลักสูตรที่น่าสนใจเกิดจาก ...
กำหนดโจทก์ (ความต้องการ) ให้ชัดเจนจากทุกฝ่าย
ระบุสาเหตุของปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยการฝึกอบรม
รวบรวมหัวข้อสำคัญ (Competency) ที่ต้องการพัฒนา
ค้นหาหลักสูตรที่สามารถปิด Competency นี้ได้
ประเมินแนวทางการฝึกอบรมที่ผู้เล่นมีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ
สรุปข้อมูลสำคัญต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร
ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติจากผู้บริหาร

“หลักสูตรจะมีความเหมาะสม
ตรงความต้องการ หากทำกระบวนการครบ”

หัวข้อสำคัญในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรที่โดนใจ
เนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประเด็นสำคัญ
แนวทางการฝึกอบรม (ประเภท)
ตัวอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการอบรม
ข้อมูลวิทยากรที่ดึงดูดความสนใจ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
วัน-เวลา การฝึกอบรมที่ชัดเจน

“การเขียนหัวข้อสำคัญให้ดูน่าสนใจ
จะสามารถจูงใจผู้เรียนได้”

———————————————————————————————————-
ยังมีบทความเทคนิคดีๆเพื่อการใช้ชีวิตและทำงานมีความสุขได้อย่างน่ามหัศจรรย์อีกเยอะครับที่ http://www.entraining.net/area_before.php

เขียน 09 Nov 2012 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)