อนุทิน 116669 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เตรียมโรงเรียนต้อนรับผ้าป่า ที่จะมีคณะมาจากกรุงเทพ - สุพรรณบุรี บอกครูและนักเรียนให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม พร้อมต้อนรับคณะที่มา ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุข สร้างความตระหนักให้บุคลากรเข้าใจได้ว่า เราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และ พึ่งตนเองแล้ว มิใช่อยู่ รอขอ รอคอย ปล่อยให้โรงเรียนทรุดโทรมน่าสงสาร หาใช่ไม่ แต่ที่ต้องการปัจจัยมาช่วยพัฒนาเพิ่มเติม ก็เนื่องจากงบรายหัวไม่พอที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและต้องการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เด็กบ้านนอกพึงมีพึงได้ ก็เท่านั้น

เขียน 08 Nov 2012 @ 19:51 ()


ความเห็น (0)