อนุทิน 116657 - พีรวัศ กี่ศิริ

ต้องมีกองทุนสนับสนุน มีการคัดตัวชาวนา รู้จักผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองด้วย การให้เมล็ดพันธุ์จะให้อย่างมีเงื่อนไขให้เขาปลูกข้าวพันธุ์เองด้วย

เขียน 08 Nov 2012 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)