ติดต่อ

อนุทิน #116657

ต้องมีกองทุนสนับสนุน มีการคัดตัวชาวนา รู้จักผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองด้วย การให้เมล็ดพันธุ์จะให้อย่างมีเงื่อนไขให้เขาปลูกข้าวพันธุ์เองด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)