อนุทิน 116654 - พีรวัศ กี่ศิริ

กลับมาที่ ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน...แม้ศูนย์จะผลิตเมล็ดพันธ์ุ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรี่องทุน ทำอย่างไรถึงจะกระจายพันธุ์...

เขียน 08 Nov 2012 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)