อนุทิน #116654

กลับมาที่ ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน...แม้ศูนย์จะผลิตเมล็ดพันธ์ุ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรี่องทุน ทำอย่างไรถึงจะกระจายพันธุ์...

เขียน:

ความเห็น (0)