อนุทิน #116645

๓ ลด -- ลดอัตราเมล็ดพันธุ์อย่างเหมาะสม,ลดปุ๋ยเคมี, ลดสารเคมี

เขียน:

ความเห็น (0)