อนุทิน 116644 - พีรวัศ กี่ศิริ

  ติดต่อ

๓ ทำ - เมล็ดพันธ์ุต้องดี, ปลูกแค่ ๒ ครั้งต่อฤดู(ปี), ทำบัญชีดูค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)