อนุทิน #116644

๓ ทำ - เมล็ดพันธ์ุต้องดี, ปลูกแค่ ๒ ครั้งต่อฤดู(ปี), ทำบัญชีดูค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

เขียน:

ความเห็น (0)