อนุทิน 116644 - พีรวัศ กี่ศิริ

๓ ทำ - เมล็ดพันธ์ุต้องดี, ปลูกแค่ ๒ ครั้งต่อฤดู(ปี), ทำบัญชีดูค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

เขียน 08 Nov 2012 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)