อนุทิน #116643

น่าดีใจที่ได้ยินกรมการข้าวพูดถึง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใช้พันธุ์ข้าวถูกต้อง จาก ๖-๗ บาท เหลือแค่ ๒.๘๐ บาท

เขียน:

ความเห็น (0)