อนุทิน 116643 - พีรวัศ กี่ศิริ

น่าดีใจที่ได้ยินกรมการข้าวพูดถึง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใช้พันธุ์ข้าวถูกต้อง จาก ๖-๗ บาท เหลือแค่ ๒.๘๐ บาท

เขียน 08 Nov 2012 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)