อนุทิน 116638 - พีรวัศ กี่ศิริ

GAP ไม่ใช่จุดสุดท้าย ข้าวอินทรีย์ปัจจุบันมีในตลาดมากขึ้น ข้าวอินทรีย์ไม่ได้มีไว้หุงกินอย่างเดียว มีการแปรรูปมากขึ้น

เขียน 08 Nov 2012 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)