อนุทิน #116637

ไม่ควรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาก ต้นข้าวกรอบ ไม่เป็นผลดี

เขียน:

ความเห็น (0)