อนุทิน 116637 - พีรวัศ กี่ศิริ

ไม่ควรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาก ต้นข้าวกรอบ ไม่เป็นผลดี

เขียน 08 Nov 2012 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)