อนุทิน 116635 - พีรวัศ กี่ศิริ

ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษกิจการเกษตร ดำเนินการอภิปราย กำลังแนะนำวิทยากร

เขียน 08 Nov 2012 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)