อนุทิน 116634 - พีรวัศ กี่ศิริ

๙.๔๗ น. การเสวนา “ทิศทางการปฏิรูปนโยบายข้าวไทยในอนาคต” ยังไม่เริ่มภาคเนื้อหา หลังพิธีเปิดพิธีกรเชิญรับประทานอาหารว่างและกาแฟก่อน

เขียน 08 Nov 2012 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)