อนุทิน #116634

๙.๔๗ น. การเสวนา “ทิศทางการปฏิรูปนโยบายข้าวไทยในอนาคต” ยังไม่เริ่มภาคเนื้อหา หลังพิธีเปิดพิธีกรเชิญรับประทานอาหารว่างและกาแฟก่อน

เขียน:

ความเห็น (0)