อนุทิน 116608 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

การเขียนวิะีการวิจัย ควรเป็นอันดับที่ 4 หากเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ต้องเน้นแหล่งข้อมูล ลักษณะข้อมูล ขนาดตัวอย่างและการเป็นตัวแทน วิธีการสร้างตังชี้วัด พร้อมกับการอธิบายถึงระดับการวัดของตัวแปร

  เขียน:  

ความเห็น (0)