อนุทิน #116608

การเขียนวิะีการวิจัย ควรเป็นอันดับที่ 4 หากเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ต้องเน้นแหล่งข้อมูล ลักษณะข้อมูล ขนาดตัวอย่างและการเป็นตัวแทน วิธีการสร้างตังชี้วัด พร้อมกับการอธิบายถึงระดับการวัดของตัวแปร

เขียน:

ความเห็น (0)