อนุทิน 116600 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

ควรเขียนบทสรุปและการอภิปรายผลเป็นอันดับแรก

หากเป็นเชิงปริมาร ควรเน้นที่ ขนาดของความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง คล้ายกับ เหมือนกับ หรือโต้แย้งจากของผู้อื่น ต้องมีอ้างอิงเสมอ ยิ่งใหม่ หรือมีคนทำน้อยยิ่งดี ต้องนำทฤษฏีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาร้อย มาผูก ในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)