อนุทิน 116596 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

วิธีการเขียน abstract 

1-2 บรรทัด โปรยเกริ่นนำ ,วัตถุประสงค์การวิจัย

3-4  บรรทัด ข้อมูล ขนาดตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล เจ้าของหน่วยงานที่เก็บข้อมูล

5-6 ข้อค้นพบ ประเด็นที่ 1

7-8 ข้อค้นพบประเด้นที่ 2

9-10- บรรทัดท้าย สรุปและข้อเสนอแนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)