อนุทิน 116595 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

การเขียนบทคัดย่อ เริ่มต้นโปรยก่อนว่าที่ผ่านมาการศึกษาเรื่องนี้ส่วนใหญ่ทำมาอย่างไรบ้าง และมีพบอะไรหรือพบไม่ชัดเจนดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการตรวจสอบ.........ด้วยข้อมูลจาก........ผลการวิจัยพบว่า........ดังนั้น..จึงขอเสนอแนะว่า....

เขียน 07 Nov 2012 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)