อนุทิน 116579 - เทียนขาว

เทียนขาว

 9-10 ตุลาคม 55 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไร้พุง ที่ รพ.ขุขันธ์

12 ตุลาคม 55 นำ อสม.และแม่บ้านร่วมขบวนแห่ประเพณีแซนโฎนตา อ.ขุขันธ์  จำนวน 38 คน (เต้นบาสโลป)

19 ตุลาคม 55 ประชุมงานบัตร สรุปการศึกษาดูงานไปเกาะล้าน

20 ตุลาคม 55 น้องภัทรไปแข่งลีลาศรอบคัดเลือกที่ ม.อุบล ได้ที่สอง เข้ารอบไปแข่งต่อที่มหาสารคามเกมส์ ปี 56

25 -26 ตุลาคม 55 เดินทางเข้ากรุงเทพโดย  รถนำโชค เพื่อรับประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 55 มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 201 คน 16 องค์กร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับประทานโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

6 พฤศจิกายน 55 ประชุมงานวิชาการและงานแพทย์แผนไทย ที่ สสอ.ขุขันธ์

7 พฤศจิกายน 55 อบรม ครู นักเรียน อสม.  เพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบนวลีลา ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

8-10 พฤศจิกายน 55 เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  "มหาวิทยาลัยชีวิต

22-24 พฤศจิกายน 55 ศึกษาดูงานที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี"

เขียน 06 Nov 2012 @ 20:01 () แก้ไข 14 Jan 2013 @ 21:34, ()


ความเห็น (0)