อนุทิน 116570 - ทิมดาบ

ถึงแม้จะเป็นการทำงาน.... แต่ก็มีความสุขเหมือนไม่ได้นั่งทำงาน...

บ่ายวันนี้...ไม่ได้ออกไปไหน...

ผมได้นั่งอ่านบันทึกการทำงานของ อสม. ทุกท่าน...ร้อยกว่าท่าน...

ที่ต้องส่งให้ผมอ่าน...

อสม. ทุกท่าน เขียนบันทึกการเยี่ยมบ้าน...ได้ดี...

และดีมากกว่าบันทึกของผมเสียอีก...

อ่านแล้วทำให้ผมมีพลัง...จากการเห็นความตั้งใจ...ความรัก...ความเสียสละ

ในการทำงานของ อสม.


ได้ถ้อยคำคล้องจ้องสั้นๆ...ของ อสม.ท่านหนึ่ง...

อ่านไปยิ้มไป...เพราะมีความสุข


"...ทักทายเมื่อพบหน้า

ปิยะวาจากับทุกคน

ทำตนให้เป็นประโยชน์

ไม่กล่าวโทษเพื่อนร่วมงาน

ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว..."

เขียน 06 Nov 2012 @ 15:21 () แก้ไข 06 Nov 2012 @ 15:19, ()


ความเห็น (0)