อนุทิน 116569 - พัดศรีเรือง

เส้นทางที่ยาวไกล มีกำลังใจเป็นเครื่องผูกพัน ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ถึงจุดหมายนั้นด้วยกำลังใจ

เขียน 06 Nov 2012 @ 15:10 ()


ความเห็น (0)