อนุทิน 116568 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานวิจัย บทความวิชาการ และตำราของอาจารย์และพยาบาลในแหล่งฝึก ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


เขียน 06 Nov 2012 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)