อนุทิน #116568

วันนี้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานวิจัย บทความวิชาการ และตำราของอาจารย์และพยาบาลในแหล่งฝึก ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


เขียน:

ความเห็น (0)