อนุทิน 116568 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

วันนี้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานวิจัย บทความวิชาการ และตำราของอาจารย์และพยาบาลในแหล่งฝึก ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


  เขียน:  

ความเห็น (0)