อนุทิน 116547 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้เตรียมหนังสือเชิญวิทยากร เชิญผู้เข้าการอบรม  ออกแบบประชาสัมพันธ์  ทบทวนความรู้เรื่องโรคคอตีบ การดูแลรักษา การป้องกันควบคุมโรค ได้รับเกียรติ วิทยากร  รศ.พิเศษนายแพทย์ทวี  โชติพิทยสุนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ11 สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เขียน 05 Nov 2012 @ 23:40 () แก้ไข 05 Nov 2012 @ 23:39, ()


ความเห็น (0)