อนุทิน #116547

วันนี้เตรียมหนังสือเชิญวิทยากร เชิญผู้เข้าการอบรม  ออกแบบประชาสัมพันธ์  ทบทวนความรู้เรื่องโรคคอตีบ การดูแลรักษา การป้องกันควบคุมโรค ได้รับเกียรติ วิทยากร  รศ.พิเศษนายแพทย์ทวี  โชติพิทยสุนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ11 สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)