อนุทิน 116545 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ช่วงนี้มีแต่ประชุมแล้วก็ตรวจรายงาน case นักศึกษา....จะหาเวลาว่างเขียนบันทึกบ้างก็ง่วงนอน...

เขียน 05 Nov 2012 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)